Susann Wintsch

Susann Wintsch(*1967, istoričar umetnosti, kustos i profesor)

“Šta je umetnost, Marinela Konzelj?” je DVD-časopis za savremenu umetnost,  DVD-zbirka koju uređuje Susann Wintsch u saradnji sa Milicom Tomić. Sadrži seriju filmova i tekstova iz bivše Jugoslavije. Prvo izdanje je nastalo kao istraživački projekat Fakulteta umetnosti i dizajna u Cirihu u sardanji sa Tweaklab, sredstva za medije i umetnost, Bazel.RašaTodosijević. «Was ist Kunst, MarinelaKonzelj?”, Videoperformance, 1978

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i ostanite u toku sa najavama budućih dešavanja

Subscription Form