STEVAN VUKOVIĆ

Član Programskog saveta Fondacije Saša Marčeta


BIOGRAFIJA

Stevan Vuković je po vokaciji kustos, istoričar i teoretičar umetnosti. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  i pohađao doktorske studije na istom odeljenju, kao i postdiplomske studije teorije umetnosti u na Jan van Eyck Aakademie u Mastrihtu i studije umetnosti u javnom prostoru na Bahaus Dessau. Objavljuje tekstove o savremenoj likovnoj umetnosti, teoriji i filozofiji umetnosti u kontinuitetu od 1992. Bio je višegodišnji saradnik mnogih časopisa, kao što su Projekat (Novi Sad), New Moment (Beograd), Monitor (Podgorica), Košava (Vršac), Contemporary (London), Spike (Beč), Springerin (Beč) Umjelec (Prag), Zarez (Zagreb), kao i dnevnog lista Politka (kulturni dodatak). Objavio je tekstove i u časopisu Documenta 12 (2007), Manifesta Journal 4 (2005), On Curating 16 (2013). Član je lokalne sekcije međunarodnog udruženja novinara (IFJ), te i likovnih kritičara (AICA). Dobitnik je Nagrade Lazar Trifunović, za najbolji tekst o vizuelnoj umetnosti objavljen u Srbiji 1998.

Od 1996. radi kao samostalni kustos. Realizovao je veći broj autorskih i koautorskih  izložbi, među kojima se izdvajaju: “Drugo jugoslovensko bijenale mladih”, Konkordija, Vršac (1996) , “Balkan Konzulat: Misija Beograd”, Rotor Galerija, Grac (2002), Urban Fog of Belgrade” Urban Drift, Berlin, (2003.), “Belgrade Art Inc.” Secession, Beč (2004), “A Dogumentary Approach”, Kunstverein München  (2004), „Kada otvorim oči vidim film,“ Moderna galerija, Ljubljana, (2010/11), „Poslednja mladost u Jugoslaviji“, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd (2011/12), „Pred sudom“, Galerija Nadežda Petrović, Čačak (2016).  Vodio je galerijske programe u Remontu, Domu Omladine, O3ONE, i u SKCu, i bio je u savetima galerija KCB, Kontekst, Opservatorium i Jan Palah (Rijeka). Dobitnik je nagrade Društva istoričara umetnosti za najbolju izložbu u Srbiji 2003. godine (za izložbu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, koju je osmislio i realizovao zajedno sa Zoranom Erićem).

Njegove rad se stalno odvija i u formi edukativnih radionica, autorski ili koautorski osmišljenim i realizovanim. Među njima se izdvajaju: „Art Session“ (za mlade umetnike), u okviru umetničke asocijacije Remont (2001. – 2002.); “Curating in Transition“ (za mlade kustose), na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (2002.), i u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu (2003); “Umetničko oblikovanje javnih prostora” (za studente arhitekture), na Katedri za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2003 – 2004.); 'Televizualizacija“ (za studente umetnosti) na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (2004.); „Collective Curating“ (za kustoske kolektive), u Rum46, u Arhusu, Danska (2006.); “Umetnost sada i ovde’ (za mlade umetnike) u okviru BELEF festivala u Beogradu (2007.); “Umjetnost u javnom prostoru” (za studente umetnosti) na Akademiji umjetnosti u Osjeku (2007. – 2009.); „Od dionizijskog socijalizma do predatorskog kapitalizma“ (za umetnike i arhitekte), u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu (2010. - 2012.); „Precarious Labour in the Filed of Art“ (za studente kustoskih studija), na kustoskom kursu, Instituta za kulturalne studije umetnosti, Ciriškog univerziteta umetnosti (2012.); „Program orjentacije u polju umetnosti“ (za studente fotografije), na Novoj akademiju Evropskog univerziteta u Beogradu, (od 2012. do 2014.), „Slike sa izložbi“ (za srednjoškolce), u Magacinu MKM (2016.); „Napuštanje bezbednog režima“ (za studente intermedija) na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, i „Kolektivne umetničke prakse“ (za studente kustoskog kursa) u organizaciji Udruge Mavena u Splitu (2018). Od 2019. radi kontinuiranu kustosku radionicu „Izložbotvornica“ (za studente istorije umetnosti). 

Fondacija Saša Marčeta 

Bulevar Maršala Tolbuhina 38 Beograd

Umetnici, saradnici: contact@fondacijasasamarceta.org

Press: press@fondacijasasamarceta.org

Newsletter

Prijavite se na newsletter Fondacije Saša Marčeta kako biste uvek bili pravovremeno obavešteni o aktivnostima, novostima, događajima, konkursima, edukacijama i druženjima.

Izrada web sajta Progressive Media

X