ARCOmadrid 2024 / 6-10. mart

Imamo posebno zadovoljstvo da se u okviru ovogodišnjeg izdanja ARCO Madrid predstavimo i da budemo deo prestižnog sajma koji privlači stotine galerija, umetnika, kolekcionara, kritičara i ljubitelja umetnosti iz celog sveta.

ARCO Madrid 2024
Mane Šakić
6-10. mart

Mane Šakić je slikar sigurnih poteza i velike izražajne snage – njegovi radovi obiluju intenzivni koloritom i bogatom teksturom. U dinamikama žute, plave i oker nanosa zadržavaju se čiste površine koje rezonuju specifičan motiv: svetlost. Na Šakićevim platnima sve je u harmoniji i tenziji, baš kao i priroda na koju se oslanja. Njegove prostorno definisane apstrakcije postaju poprište unutrašnjih borbi koje su uslovljene i određene višom silom i usudom van našeg poimanja. Slike Život na visokoj planini, Ajkula plave krvi i Strašilo napravljeno od zvezdane prašine i ljubavi, nose epske razmere egzistencijalne borbe, ali ne bez lepote vitalnosti i mitološke emotivne povezanosti.

Prema umetnikovim rečima: „Svi društveni obrasci i tokovi savremenog doba, nose posledice tehnoloških eksplozivnih promena i svode percepciju čoveka na promatranje sveta kroz svojevrsnu Ključaonicu.“ Mnoštvo neobjašnjivih senzacija i fenomena davno su prevazišli zapitkivanje o potrošačkom društvu ili tehnološkoj revoluciji. Ugroženost same egzistencije ljudskog bića pokrenulo je savremenog umetnika na novo, gotovo poslednje buđenje iskonske svesti i zaboravljenih arhetipskih postulata koje su u usnulom delu umetnikovog bića ili potpuno ubijeni ili su probuđeni i dovedeni u stanje HIPER IMPREGNACIJE koja neminovno iziskuje poziv na celokupno i ponovo buđenje zaboravljenih arhetipskih, gotovo mitskih osobina mislećeg i budnog čoveka – umetnika.

Samo shvatanje sučeljenih svetova i gubitaka univerzalnih ljudskih vrednosti, odsustvo empatije, svirepih ratova, korupcije i lažnih vesti dovelo je do ogromne relativizacije svih elementarnih ljudskih vrednosti. Savremeni svet odrekao se ili je zaboravio tajne kodove svog postojanja. Pod snažnom anestezijom uzrukovanom senzacijama i strahovima, gotovo paralisan, umetnik može, ali i mora da predstavi paradoks savremenog sveta. Njegov sukob i izjednačavanje ŽRTVE i DŽELATA, dovodi nas do bizarne fuzije ekstrmnih suprotnosti i formira sliku jednog novog savremenog tela, bića satkanog i sadržanog iz monumentalnih suprotnosti. Žrtva je i dželat. Strahota je spasenje. Voda je kamen. Umetnik je umetnik.

https://thediplomatinspain.com/2024/03/la-embajadora-de-serbia-inaugura-bellos-espantapajaros-en-arco-2024/

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i ostanite u toku sa najavama budućih dešavanja

Subscription Form