20/20

3. novembar – 9. novembar, 2018.

Na izložbi 20/20 Fondacija Saša Marčeta i organizacija Nura Art su prikazali publici radove dvadesetoro savremenih umetnika na tradicionalni, galerijski način ali i u virtualnoj realnosti zahvaljujući VR ALL ART platformi. Istorija umetnosti je ispunjena pomeranjima prostornih i pojmovnih granica, različitim pristupima i pogledima na umetnost. Od ritualnih potreba plemenskih zajednica, umetnosti u službi religije i kontemplacije, preko potrebe za ukrašavanjem i uživanjem, umetnost prati civilizacijski tok. Sledi potreba za odvajanjem umetnosti kao pojma koji je nezavisan od stvorenog, predstavljačkog, upotrebnog, a predstavljeni umetnici su eksperimentisali unutar izdvojenog prostora unutrašnjeg bića, uma i emocije što uvodi u pomeranje ka eksperimenatisanju sa virtuelnim prostorom Dvojak pristup prostoru, ograničenom i neograničenom, stvarnom i virtuelnom, uvodi posmatrača u jedinstvenu sferu kombinacije novog doba savremenih tehnologija i tradicionalnog pristupa mestu obeleženog pojmom „kultno“.

Bioskop Balkan i NOVA ARTMOSFERA

Sam Bioskop Balkan arhitektonski predstavlja spomenik kulture, a izložba 20/20 predstavlja uvod u njegovu rekonstrukciju i prevođenje u multifinkcionalni kulturno-umetnički prostor Balkan 2020. Posetiocima izložbe predstavljen je i slogan Fondacije Saša Marčeta NOVA ARTMOSFERA. Ovaj slogan nije samo igra reči, on u sebi sažima misiju i viziju naše organizacije, a to je stvaranje jedinstvene platforme koja će spojiti mlade, kreativne ljude i ponuditi im prostor, dodatna znanja i sredstva da stvaraju i razvijaju svoje ideje, te ideje prezentuju javnosti, i tako kreiraju novu atmosferu. Iako će Bioskop Balkan igrati značajnu ulogu u ovom projektu, NOVA ARTMOSFERA je više od prostora. NOVA ARTMOSFERA je ideja da stvaranje dinamične veze između umetnika, edukatora, urbanista, medija, kompanija i najšire javnosti, predstavlja ključ za napredak i menjanje kulturnog pejzaža jedne zemlje. Fondacija Saša Marčeta je tu da ponudi most, koji će spajati ove, do sada nedovoljno povezane društvene aktere.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i ostanite u toku sa najavama budućih dešavanja

Subscription Form