Slobodan Let – Maga Magazinović – kroz vremensku i prostornu disperziju

Bioskop Balkan

7-31. mart

je transmedijski projekt u čijem fokusu je ličnost Mage Magazinović (1882- 1968)

reformatorka, teoretičarka  umetničke igre, filozofkinja, aktivistkinja i feministkinja, koreografkinja, osnivač Škole za ritmiku i plastiku.

U prvoj polovini 20.veka u patrijarhalnoj Srbiji, borila se protiv konvencionalnih stereotipa o ženi i njenoj poziciji u društvu, zalažući se za slobodnu i emancipovanu  ženu kao i za značaj fizičke kulture za formiranje celovite ličnosti i njen odnos prema okruženju.

U vremenu u kome je živela predstavljala je izuzetnu figuru po obrazovanju, koja se izdvajala svojim stavovima vizijom i aktivnošću. Maga je donela modernu igru u Srbiju, podsticala svest o telesnoj kulturi i razvijanje izbalansirane ličnosti.

Magino delovanje, njene osobene i savremene ideje su se iskazivale se na više planova. Kao borca za savremenu, obrazovanu, oslobođenu ženu, kao teoretičarke igre, koreografkinje – za nju je igra instrument ljudskog opštenja, prva žena novinar, filozof, utemeljivač moderne igre – kojom se preko telesne ekspresije iskazuje ličnost, takođe transponovala i stilizovala narodnu igru.

Smatrala da je za celovitu ličnost bitan odnos i ravnoteža fizičkog i duhovnog. Aktuelnost njene misli i avangardnost stavova otvarali su puteve i širile vidike ka novom i drugačijem svetu. Magin život , rad i aktivizam su interpretirani putem video i skulpturalnih instalacija stvaranjem vizuelnog i zvučnog ambijenta u kome se odvija narativ o Magi i performativnim segmentom i radionicom. Integrisanjem citata, fotografija, arhivske građe u vizuelne celine nastoji se uspostaviti dijalog prošlosti i sadašnjosti, virtuelnog i stvarnog, trajnog i prolaznog i predstaviti kulturni transfer Beograd – Berlin, Balkan -Evropa.

Autorka projekta i postavke izložbe: Gordana Kaljalović

Koautorka: Branka Pavlović

 

Autorka video radova: Branka Pavlović, plešu Milica Tančić i Mariana Hilgert

Kamera: Tanja Drobnjak, Madž von Mathiesen, Branka Pavlović;

arhivski materijal: Jugoslovenska kinoteka;

Fotografije radova i likovno oblikovanje: Đorđe Odanović;

Ljubaznošću Muzeza grada Beograda korišćene su fotografije kolekcie “Maga Magazinović”

Profesionalnu podršku pružili su Velja Vukićević i Milorad Panić

Majstorska radionica: Dragan i Lazar Lovčević

 

Biografije

Gordana Kaljalović

 

Rođ.Beograd.

Fakultet likovnih umetnosti i magistratura, Filološki fakultet /engleski zezik i kniževnost/

Kustos Galerize Doma JHA 1978-1993. Od 1993. na Akademii um. Novi Sad, red. prof. 2006-2016.

31 samostalna izložba u zemlji i inostranstvu /Pariz, Atina/ 200 grupnih u prethodnoj Jugoslaviji

i inostranstvu / 20 autorskih proekata / Muzej prim. umetnosti, Muzej Macura, Muzej

Železnice, gal. Doma Jna, gal. Zlatno oko, gal. Haos, gal. Otklon, gal. Zvono.

Dobitnik više nagrada. Realizovala skulpturu u eksterieru 2005. Kakslautanen, Finska.

Vodila radionicu za studente u Firenci 2005, 2006, 2007 u okviru Outside project.

http://www.gordanakaljalovic.com [gordanakaljalovic.com]

 

Branka Pavlovć

Montažerka i video umetnica.

Diplomirala je Filmsku i TV montažu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i MA

Kunst im Kontekst, Univerzitet umetnosti, Berlin (UdK Berlin).

Radi kao montažerka, video umetnica i edukatorka na projektima vezanim za dokumentarni film, pozorišnim i participativnim proektima koji se bave kulturom sećanja i (video) performansom.

Redovno sarađuje sa umetnicama performansa iz Berlina i Beograda.

Trenutno e zaposlena kao edukatorka za upotrebu filma i digitalnih medija, Centar za digitalne sisteme (CeDiS) Frene Univerzitet, Berlin, Nemačka.

Od 2009. godine radi kao ko-selektorka Filmskog festivala Slobodna zona u Beogradu i kao mentorka na proektima Slobodna Zona Jr. Fonda B92.

http://www.brankapavlovic.com [brankapavlovic.com]

 

Maga Magazinovic through Time and Space

 

The exhibition Maga Magazinovic through Time and Space represents a transmedia project which attempts to illustrate the importance of Maga Magazinovic (1882-1968) the exceptional personality, reformer, theoretician, philosopher, feminist, choreographer and founder of the School of Rhythmics and Plastics.

 

In the first half of the 20th century, in a patriarchal Serbia, Maga fought against the conventional stereotyping of women and their position in a society dominated by men. Her activities and her unique and contemporary ideas were expressed on many levels.

 

Maga attempted to bring modern Europe to Serbia encouraging dialogue between cultures, languages and nations. By integrating visual content, documentary material, quotations, photographs and archival material into separate visual units an attempt has been made to establish links between past and present, virtual and real, permanent and transient, and thus to promote a cultural transfer between Belgrade & Berlin, the Balkans & Europe.

 

G.K.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i ostanite u toku sa najavama budućih dešavanja

Subscription Form