Radenko Milak

Sa daleke strane Meseca 

“Sa daleke strane Meseca” (animirani film, 13:21, engleski, 2017),
Režiser: Radenko Milak,
Pomoćnik režisera: Vaso Milak,
Editor: Robin Plessy,
Music: Gaël

Rakotondrabe,
Mikser zvuka: Laurent Herniaux,
Writers: Radenko Milak,

Christopher Yggdre,
Production: L’Agence à Paris.

Radenko Milak, From the far side of the moon, 2017, animation movie, duration 13’21, movie stills, courtesy l’Agence à Paris

Sa daleke strane Meseca” je animirani film koji je režirao Radenko Milak. Bukvalno nas vodi kroz niz scena gde nestaje sva linearna naracija koju zamenjuje kružna naracija unutar koje potamnjenje u vidu crne boje postaje metafora onoga što se ne može videti, jer ga je nemoguće predstaviti, drugim rečima, ono što je izvan naše ljudske mere, naše mašte. Vidimo delove pejzaža u kojima se smenjuju prirodna kretanja vode, vazduha, dima, biljaka ili živih bića. Ostale scene prikazuju ljudska bića i mehaničke ritmove mašina koje je stvorio čovek. Fragmenti intervjua sa Robertom Openhajmerom podržavaju dramsku kompoziciju koja je u osnovi sve do njenog mračnog i pesničkog vrhunca. “Sa daleke strane Meseca” je film koji se poigrava sa simboličkom percepcijom suprotnosti, koje se razdvajaju i  spajaju – muški i ženski koncept, mesec i sunce, svetlo i mrak, odsustvo i prisustvo, udaljenost i blizina – i vraća nas ovom tajanstvenom paru, želji i katastrofi, koji mi možemo da prihvatimo ponovo sa hijazmom: želja za katastrofom i katastrofa želje. Film se može posmatrati kao metafora putovanja kroz sećanje koje prelazi iz jedne u drugu katastrofu ali se nikada ne pojavljuje u doslovnom smislu, već metaforički. 

Radenko Milak, From the far side of the moon, 2017, animation movie, duration 13’21, movie stills, courtesy l’Agence à Paris

Radenko Milak – Biografija

Radenko Milak, rođen 1980. godine u Jugoslaviji, živi i radi u Banja Luci (Bosna i Hercegovina). Posle završenih studija na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, kreirao je i vodio Spa port, međunarodnu izložbu savremene umetnosti od 2008. do 2010. godine. Od 2010. godine, potpuno se posvetio umetničkom stvaralaštvu i stvarao  uglavnom, slike, akvarele, crteže i animirane filmove. Definiše sebe kao slikara digitalne ere. Ova dela, koja teže principu serije, bila su tema brojnih izložbi u svetu, tokom umetničkih bijenala, kao i u muzejima ili umetničkim centrima ili galerijama. Svoje radove smatra instalacijama koje pokreću simboličku snagu slika, njihov estetski potencijal, u epohi u kojoj one postepeno zamenjuju artikulisane jezike i kada njihova produkcija izmiče kontroli sa dolaskom digitalnog doba. Njegovi radovi su veoma često izlagani u Evropi, tačnije u Francuskoj i Nemačkoj, gde su bili izloženi u nekoliko javnih umetničkih zbirki kao što je  Folkvang Muzej. Godine 2017. bio je pozvan na 57. Venecijanski bijenale, gde je sa konceptualnom izložbom “Univerzitet katastrofe” predstavljao Bosnu i Hercegovinu. U 2018. godini imao je nekoliko samostalnih izložbi i pozvan je na nekoliko međunarodnih bijenala, uključujući treće izdanje Biennala Kampala (Uganda) i 57. izdanje Oktobarskog salona u Beogradu 

Milakov slikarski rad u središte stavlja pitanja koja se odnose na to kako su vizuelni elementi postavljeni, na koji način se čuvaju u ličnim sećanjima, i kako su predstavljeni na filmu i fotografiji. Naime, njegov umetnički rad je oduvek pod jakom uticajem ideje da je naš odnos prema svetu i njegovoj istoriji u velikoj meri određen neprekidnim tokom slika koji predstavlja taj svet. Njegova vrlo jedinstvena tehnika – korišćenje crne vodene boje na beloj površini – omogućava mu da dosegne samu suštinu slike i da koristi estetski jezik koji je duboko jedinstven. Pronalazeći svoj materijal u štampanim medijima – kao što je su slike iz novina, stare novine i razglednice, kao i na Internetu, Radenko Milak stvara svoje akvarele i ulja na platnu koristeći crni pigment na beloj površini kao sredstvo za transformisanje šablona iz filmova, izveštaja ili novinskih slika i drugih propagandnih arhiva u male umetničke scenarije. Rezultati njegovog istraživanja postaju materijali kojima on manipuliše kroz proces aproprijacije i transformacije.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i ostanite u toku sa najavama budućih dešavanja

Subscription Form