Muda Mathis, Sus Zwick and Fränzi Madörin

Les Reines Prochaines (Muda Mathis (*1959), Sus Zwick (*1950), Fränzi Madörin (*1963))

Muda Mathis, Sus Zvick i Franzi Madorin se bave videom, instalacijom (video, zvuk, svetlost, fotografija), performansima i muzikom. Različita polja ovih različitih medija i tema međusobno su povezana i utiču jedna na druge. Rade u paru, kao grupa ili pojedinačno, u promenljivim formacijama i sa Les Reines Prochaines (The Next Queens, kao muzički bend i glumice feministkinje), a svoju inspiraciju pronalaze u fizičkom i filozofskom, svakodnevnom, mitološkom, apsurdnom, kao i u istoriji kulture.

Na dan otvaranja izložbe u Bioskopu Balkan,  the Next Queens će nastupiti, pevati i proklamovati svoja ubeđenja o jednakosti, slobodi i svesti u našem savremenom društvu. Za izložbu će biti objavljena mala knjiga pesama sa njihovim tekstovima na nemačkom i engleskom jeziku.

U Nivo 1 i 2 ulazimo u prostor nesvesnosti, sna, i lenjosti. Muda Mathis, Sus Zvick i Franzi Madorin pozivaju nas da uđemo u drugu sferu , u njihovu uspavanku , sa njihovom trokanalnom videoinstalacijom Naš sopstveni san. Otkrivamo individualnu anarhiju spavanja.

“Spavanje dolazi od “pljeska ” i povezano je sa rečju “opuštenost”. Spavanje znači ne biti produktivan u materijalnom smislu. Spavati znači ne raditi ništa. Idiom hit the sack takođe znači spavati. Spavanje je kao ovca, spavati je ponašati se poput ovaca. Spavanje je individualna anarhija.

Ima nešto čudno u smirenosti onih koji spavaju. U snu smo ranjivi i sami, konačno sami. Spavanje je misteriozno stanje. San miriše na telo, na osnovne ljudske potrebe, on je tako staromodan, nerazuman, van kontrole. Spavanje je individualna anarhija.

Spavanje je više nego odmor za mozak. Spavanje je više nego prelazak sa kratkotrajne na dugoročnu memoriju. Spavanje je uslov za buđenje. I šta telo zna što um ne zna? Spavamo, spavamo za bolji svet.

Mislim na spavanje kao na revolucionarnu praksu. I kažem da bi novac trebao spavati. Kažem da kontrola treba da spava. Kažem, da bi strah, kukavičluk i štucanje trebalo da spavaju, i kažem da bi navike trebalo da spavaju. 

Muda Mathis, Sus Zwick, Fränzi Madörin. Our Own Sleep, 3-channel-Videoinstallation, 2014

Fotografije  Zlatni pejzaž feminizma: jednakost, dostojanstvo i veza, 2012, u kojima nam Muda Mathis, Sus Zvick I Fransi Madorin, pokazuju neophodnost jednakosti I pružaju nam nadu da čemo ovaj Zlatni pejzaž jednog dana živeti u  našim društvima.

The Golden Landscape of Feminism. Aim to Rule, 2012.

Muda Mathis, Sus Zwick, Fränzi MadörinThe Golden Landscape of Feminism. Bond, 2012

The Golden Landscape of Feminism. Equality, 2012.

http://www.reinesprochaines.ch

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i ostanite u toku sa najavama budućih dešavanja

Subscription Form