Susann Wintsch

Susann Wintsch(*1967, istoričar umetnosti, kustos i profesor)

Šta je umetnost, Marinela Konzelj?“ je DVD-časopis za savremenu umetnost,  DVD-zbirka koju uređuje Susann Wintsch u saradnji sa Milicom Tomić. Sadrži seriju filmova i tekstova iz bivše Jugoslavije. Prvo izdanje je nastalo kao istraživački projekat Fakulteta umetnosti i dizajna u Cirihu u sardanji sa Tweaklab, sredstva za medije i umetnost, Bazel.RašaTodosijević. «Was ist Kunst, MarinelaKonzelj?“, Videoperformance, 1978

Fondacija Saša Marčeta 

Bulevar Maršala Tolbuhina 38 Beograd

Umetnici, saradnici: contact@fondacijasasamarceta.org

Press: press@fondacijasasamarceta.org

Newsletter

Prijavite se na newsletter Fondacije Saša Marčeta kako biste uvek bili pravovremeno obavešteni o aktivnostima, novostima, događajima, konkursima, edukacijama i druženjima.

Izrada web sajta Progressive Media

X