In the Ruins of Deregulation – Thinking with Cinema Balkan

In the Ruins of Deregulation - Thinking with Cinema Balkan

Izložba studenata master studija

IZK Institut za savremenu umetnost
Tehnički univerzitet u Grazu, Austrija

Jedna od najizraženijih odlika sadašnjeg trenutka je stalna borba između regulacije i deregulacije. Shvatajući ovo kao prepreku za napredak, države su pod sve većim pritiskom da regulišu odnose u društvu, pa se čini da su deregulisane. Takva regulisana deregulacija skrivena je iza mnogih procesa koji oblikuju svakodnevno postojanje, a najizraženija je u transformaciji javnosti u različite modalitete privatnog vlasništva, tj. privatizaciju i odgovarajuću promenu upotrebe. U letnjem semestru 2019. godine studenti master studijskog programa Instituta za savremenu umetnost IZK istraživali su efekte regulisane deregulacije na društvo i izgrađeno okruženje, koristeći Bioskop Balkan kao polaznu i izložbenu tačku. Tokom četiri dana koliko su boravili u Beogradu, studenti su aktivno radili u samom prostoru Bioskopa Balkan, gde su bila održana predavanja i diskusije.

Bioskop Balkan se smatra bioskopom – institucijom koja je posvećena projekciji medija koji se menjaju – i građevinom – javnim prostorom za kulturu – , uhvaćenoj u stalnoj transformaciji odnosa vlasništva, društva i nasleđa. Razmišljajući sa Bioskopom Balkan, koristeći metodu umetničkog istraživanja, projekat “ In the Ruins of Deregulation ” istraživao je kako regulacije i deregulacije određuju prostorne i institucionalne programe kulture, umetnosti i arhitekture.

Istraživanje je bilo fokusirano na pitanje: šta znači umetnički i arhitektonski intervenisati, u kontekstu tranzicije, nastanjivanjem prostora između regulacije i deregulacije? Ko i šta stvara ruševine sa kojima se sve više suočavamo u našem svakodnevnom životu? Kako zamišljamo prostor u kojem se film, kultura i javnost danas zapetljaju?

Nakon Beograda, izložba „ In the Ruins of Deregulation – Thinking with Cinema Balkan” seli se u Grac, gde će biti deo Sommerfesta, godišnje izložbe Arhitektonskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Gracu.

Studenti master studija : Gustave Curtil, Milica Cvijetić, Amela Danner, Francois Decurtins, Manuel Fasch, Daniel Laggner, Emeline Louis, Tamara Novković, Jelena Obradović, Quentin Paillat, Lung Peng, Ettore Porretta, Emonda Shefiku, Juliana Straetz, Timotea Turk.

Master studio vode Milica Tomić i Dubravka Sekulić.

Zahvalnost:

Rad na izložbi su u velikoj meri pomogli velikodušni ljudi u Beogradu i Grazu sa kojima su studenti sarađivali tokom istraživačke radionice u Beogradu u aprilu i za vreme letnjeg semestra u Gracu. To su: Saša Marčeta, Dijana Adžemović-Anđelković, Vladimir Anđelković, Iva Čukić, Branislav Dimitrijević, Ksenija Dunjić, Bojana Ibrajter Gazibara, Stefan Ivančić, Anousheh Kehar, Bernard Konig, Milank Janošević, Dragana Jovović, Pavle Levi, Iva Marčetić, Sarita Matijević, Simon Oberhofer, Anto Petrušić, Christoph Platz, Barbara Rauch, Ksenija Samardžija, Philip Satter, Marko Stavrić, Branimir Stojanović, Verica Sujić, Aleksandra Šević, Jovana Timotijević, Stanislav Tomić , Stevan Vuković, Dragan Zdravković, i Želimir Žilnik.

Izložba je izrađena u saradnji Instituta za savremenu umetnost IZK, Tehničkog univerziteta u Grazu i Fondacije Saša Marčeta.

Stručni savet Fondacije Saša Marčeta: Stevan Vuković, Dragan Zdravković i Ksenija Samardžija
Autorke teksta: Milica Tomić i Dubravka Sekulić.

thinking-with-cinema-balkan-001
thinking-with-cinema-balkan-002
thinking-with-cinema-balkan-003
thinking-with-cinema-balkan-004
thinking-with-cinema-balkan-005
thinking-with-cinema-balkan-006
thinking-with-cinema-balkan-007
thinking-with-cinema-balkan-008
thinking-with-cinema-balkan-009
thinking-with-cinema-balkan-010

Fondacija Saša Marčeta 

Bulevar Maršala Tolbuhina 38 Beograd

Umetnici, saradnici: contact@fondacijasasamarceta.org

Press: press@fondacijasasamarceta.org

Newsletter

Prijavite se na newsletter Fondacije Saša Marčeta kako biste uvek bili pravovremeno obavešteni o aktivnostima, novostima, događajima, konkursima, edukacijama i druženjima.

Izrada web sajta Progressive Media

X