Слободан Лет – Мага Магазиновић – кроз временску и просторну дисперзију

Биоскоп Балкан

7-31. март 

је трансмедијски пројект  у чијем фокусу је личност Маге Магазиновић (1882- 1968)

реформаторка, теоретичаркa  уметничке игре, филозофкињa, активисткињa и феминисткиња, кореографкиња, оснивач Школе за ритмику и пластику.

У првој половини 20.века у патријархалној Србији, борила се против конвенционалних стереотипа о жени и њеној позицији у друштву, залажући се за слободну и еманциповану  жену као и за значај физичке културе за формирање целовите личности и њен однос према окружењу.

 

У времену у коме је живела представљала је изузетну фигуру по образовању, која се издвајала својим ставовима визијом и активношћу. Мага је донела модерну игру у Србију, подстицала свест о телесној култури  и  развијање избалансиране личности.

 

Магино деловањe, њене особене и савремене идеје су се исказивале се  на више планова. Као борца за савремену, образовану, ослобођену жену, као теоретичаркe игре, кореографкињe – за њу је игра инструмент људског општења, прва жена новинар, филозоф, утемељивач модерне игре – којом  се преко телесне експресије исказује личност, такође транспоновала и стилизовала народну игру.

 

Сматрала да је за целовиту личност битан однос и равнотежа физичког и духовног. Aктуелност њене мисли и авангардност ставова отварали су путеве и шириле видике ка новом и другачијем свету. Магин живот , рад и активизам су интерпретирани  путем видео и скулптуралних инсталација стварањем визуелног и звучног амбијента у коме  се одвија наратив о Маги и перформативним сегментом и  радионицом. Интегрисањем  цитата, фотографија, архивске грађе  у визуелне целине настоји се успоставити дијалог прошлости и садашњости, виртуелног и стварног, трајног и пролазног и представити културни трансфер Београд – Берлин, Балкан -Европа.

Ауторка пројекта и поставке изложбе: Гордана Каљаловић

Коауторка: Бранка Павловић

 

Ауторка видео радова: Бранка Павловић, плешу Милица Танчић и Мариана Хилгерт

Камера: Тања Дробњак, Маџ вон Матхиесен, Бранка Павловић;

архивски материјал: Југословенска кинотека;

Фотографије радова и ликовно обликовање: Ђорђе Одановић;

Љубазношћу Музеза града Београда коришћене су фотографије колекцие “Мага Магазиновић”

Професионалну подршку пружили су Веља Вукићевић и Милорад Панић

Мајсторска радионица: Драган и Лазар Ловчевић

Биографије

Гордана Каљаловић

 

Рођ.Београд.

Факултет ликовних уметности и магистратура, Филолошки факултет /енглески зезик и книжевност/

Кустос Галеризе Дома JHA 1978-1993. Од 1993. на Академии ум. Нови Сад, ред. проф. 2006-2016.

31 самостална изложба у земљи и иностранству /Париз, Атина/ 200 групних у претходној Југославији

и иностранству / 20 ауторских проеката / Музеј прим. уметности, Музеј Мацура, Музеј

Железнице, гал. Дома Јна, гал. Златно око, гал. Хаос, гал. Отклон, гал. Звоно.

 

Добитник више награда. Реализовала скулптуру у екстериеру 2005. Какслаутанен, Финска.

Водила радионицу за студенте у Фиренци 2005, 2006, 2007 у оквиру Outside project.

http://www.gordanakaljalovic.com [gordanakaljalovic.com]

 

Бранка Павловћ

Монтажерка и видео уметница.

Дипломирала je Филмску и ТВ монтажу на Факултету драмских уметности у Београду и МА

Кунст им Контекст, Универзитет уметности, Берлин (УдК Берлин).

Ради као монтажерка, видео уметница и едукаторка на пројектима везаним за документарни филм, позоришним и партиципативним проектима који се баве културом сећања и (видео) перформансом.

Редовно сарађује са уметницама перформанса из Берлина и Београда.

Тренутно е запослена као едукаторка за употребу филма и дигиталних медија, Центар за дигиталне системе (ЦеДиС) Френе Универзитет, Берлин, Немачка.

Од 2009. године ради као ко-селекторка Филмског фестивала Слободна зона у Београду и као менторка на проектима Слободна Зона Јр. Фонда Б92.

http://www.brankapavlovic.com [brankapavlovic.com]

 

 

Maga Magazinovic through Time and Space

 

The exhibition Maga Magazinovic through Time and Space represents a transmedia project which attempts to illustrate the importance of Maga Magazinovic (1882-1968) the exceptional personality, reformer, theoretician, philosopher, feminist, choreographer and founder of the School of Rhythmics and Plastics.

 

In the first half of the 20th century, in a patriarchal Serbia, Maga fought against the conventional stereotyping of women and their position in a society dominated by men. Her activities and her unique and contemporary ideas were expressed on many levels.

 

Maga attempted to bring modern Europe to Serbia encouraging dialogue between cultures, languages and nations. By integrating visual content, documentary material, quotations, photographs and archival material into separate visual units an attempt has been made to establish links between past and present, virtual and real, permanent and transient, and thus to promote a cultural transfer between Belgrade & Berlin, the Balkans & Europe.

 

G.K.